Yıldırım, K. (2008). Eyyâmu’l- Arab (Arap Savaşları) Bağlamında Zûkâr Savaşı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme. Marife, 8(2), 125-154. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343976