Arıkan, A. (2008). Osmanlı Kadısı/Müderrisi Maruf b. Ahmed’in İmâmiyye Şîasına Eleştirileri. Marife, 8(3), 331-348. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343980