Furat, A. H. (2008). Hicri Dördüncü/Beşinci Asırda İmâmiyye-Hanefî Polemiğine Bir Örnek "Şeyh El-Müfîd’e Ait El-Mesâ’ilu’s-Sâğâniyye İsimli Risâle". Marife, 8(3), 349-365. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343986