Apaydın, H. Y. (2002). Nasları Anlamada Yetki ve Yöntem Sorunu (Genel Bir Tasvir). Marife, 2(1), 7-24. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343184