Dereli, M. V. (2009). Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ebu’t-Tayyib El-Ğazzî ve Şiirleri. Marife, 9(2), 205-226. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344058