Et-Tayyâr, M. b. S. b. N., & Küçük, A. (2009). Et-Tefsîr Bi’l-Me’sûr ve Et-Tefsîr Bi’r-Re’y Kavramları Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım. Marife, 9(2), 227-241. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344064