Baltacı, B. (2009). Haberî Sıfatlar Bağlamında Gazzâlî’nin (505/1111) "Selef" Tanımının Değerlendirilmesi. Marife, 9(3), 111-123. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344082