Öğmüş, H. (2009). Mu’tezile’nin Müşebbihe Algısını Oluşturan Amiller: Sıfat Ayetleri Bağlamında Bir Tahlil. Marife, 9(3), 141-155. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344110