Kavak, Özgür. (2009). Modernleşme Öncesi Dönemde Tecdîd Meseleleri:Suyûtî’nin Et-Tenbie’si Çerçevesinde Bir İnceleme. Marife, 9(3), 157-172. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344102