İğde, M. (2009). Selefîlik İslam Köktenciliğin Tarihi Temeller, Mehmet Zeki İşcan. Marife, 9(3), 347-353. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344096