Akdağ, S. (2010). Kur’ân Fonetiğinde "Sâkin Mîm" Foneminin Seslendirilişi Üzerine Yeni Bir İnceleme. Marife, 10(1), 129-141. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344120