Gürkan, N. (2010). Kur’ân’ın Anlaşılırlığı Bağlamında İslâm Geleneğinde Dil Olgusu ve "Beyân" Kavramı. Marife, 10(2), 67-96. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344168