Batar, Y. (2010). Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri (Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması). Marife, 10(2), 109-128. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344160