Çalışkan, İsmail. (2010). Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (13-18. Yüzyıllar) Sempozyumu (İstanbul, 02-06 Ağustos 2010). Marife, 10(2), 241-246. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344162