Yıldırım, T. (2010). İlahi Naslar Bağlamında Özgürlük ve Adalet Anlayışının Yeniden Tesisi: Mahmud Muhammed Taha Örneği. Marife, 10(3), 221-243. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344236