Kayacan, M. (2010). Sağ(cılık) ve Sol(culuk) Kavramları ile Bu Kavramların Kur’an Meallerindeki Kullanımları. Marife, 10(3), 291-306. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344208