Marangozoğlu, İzzet. (2010). Mahmut Kısa’nın"Kısa Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meâli" İsimli Eserinin Analizi. Marife, 10(3), 427-437. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344212