Gündüzöz, S. (2011). Modern Bir Retorik Okuması Olarak Hadis Rivayetlerinde Anlatım Tekniklerinin Varlığı Sorunu -Hudeybiye Antlaşması Örneği-. Marife, 11(1), 9-30. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344246