Altaş, N. (2002). Türkiye’de Örgün Öğretimde Dinin Yeri (1924-1980 Arası Din Öğretimi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme). Marife, 2(1), 219-229. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343178