Mir-Kasımov, O., & Uzun, N. (2011). Hurûfî Musa: Kur’ân ve Kitâb-ı Mukaddes’in Geç Dönem Ortaçağa Ait "Sapkın" Yorumuna Bir Örnek. Marife, 11(2), 179-202. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344276