Acar, Y. (2011). İnanç ve Düşünce Ayrılığına Yol Açan Sebepler Üzerine Anlamacı ve Bütüncü Bir Yaklaşım: Batalyevsî ve et-Tenbîh Adlı Risalesi. Marife, 11(3), 77-106. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344284