Topuz, İlhan. (2011). Dindarlık Tipolojilerini Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması -Gazali’nin Anlayışına Göre-. Marife, 11(3), 175-189. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344306