Demirer, M. (2012). Râmûzü’l-Ehâdîs’in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Marife, 12(1), 67-82. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344314