Arslan, İhsan. (2012). Ahmed b. Hanbel’in Siyasî Otorite Karşısındaki Tavrı. Marife, 12(3), 69-88. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344362