İsmail, İzzeddin, & Konaklı, N. (2012). Abdülkâhir Cürcânî’de "Anlamın Anlamı" Kavramı Üzerine Bir Okuma. Marife, 12(3), 191-208. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344372