Kahraman, F. (2013). Besmele ile Fâtiha Arasındaki Münâsebet. Marife, 13(1), 53-66. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344396