Karataş, A. (2013). Kur’ân’da Çokanlamlı Kelimelerde Anlamın Tayini Meselesi -Savaş Ayetleri Bağlamında Fitne Kavramı Örneği-. Marife, 13(1), 67-87. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344398