Smyth, W., & Yıldırım, A. (2013). Retorik ve Belâgat İlmi: Hıristiyanlık ve İslâm. Marife, 13(1), 167-179. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344406