Et-Tayyâr, M. b. S., & Kaya, M. (2013). Tefsirde İsrailiyyata Farklı Bir Yaklaşım. Marife, 13(1), 199-213. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344394