Özgen, M. (2013). Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Şühud Açısından Müşâhede ve Rüyet Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme. Marife, 13(2), 63-83. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344434