Kaya, M. (2013). "De ki: Tevrat’ı Getirin de Okuyun" Tefsirde Kitab-ı Mukaddes’ten Nakilde Bulunmanın Meşruiyeti Bağlamında Bikâî-Sehâvî Polemiği. Marife, 13(2), 85-105. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344424