Şensoy, S. (2013). Ömer el-Hammûd’un "Sukûtu Hirakle" Adlı Öyküsü. Marife, 13(2), 139-159. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344438