Koyuncu, R. (2013). Tarih ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam (Çev: Süleyman Gündüz). Marife, 13(2), 221-223. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344426