Ertürk, M. (2002). Çocuğun Dînî Eğitiminde Kullanılan Bir Hadîs ve Tahlîli. Marife, 2(2), 53-79. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343200