Topuz, İlhan. (2013). Dinî Değerlerin Karar Alma Süreçlerindeki Etkisi. Marife, 13(3), 69-88. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344462