Yazıcı, A. (2013). Kelâle (Yansoy) Hısımların Mirasçılıklarıyla Alakalı Meşhur Bir Mesele: Müşerreke. Marife, 13(3), 89-100. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344464