Adıgüzel, A. (2013). Şiî-İmâmî Takiyye Nazariyesinin Kur’ânî Dayanakları. Marife, 13(3), 111-132. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344440