Güçlü, B. (2013). Mevlâna’nın Eserlerinde "Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu". Marife, 13(3), 151-167. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344448