Engin, S. (2014). Hadis Tasnîfinde Evâmir ve Nevâhî Literatürü. Marife, 14(1), 53-74. https://doi.org/10.33420/marife.436271