Kayhan, M. (2014). Kâf Suresi Örnekliğinde Mekkî Surelerdeki Medenî Ayetler Meselesi. Marife, 14(1), 133-155. https://doi.org/10.33420/marife.436274