Çelik, T. (2014). Stemmatik Tenkitli Metin Neşrinde Soyağacı Yaklaşımı, Paul Maas, Barbara Bordalejo, Jan Just Witkam, (Çev. Murtaza Bedir). Marife, 14(1), 217-221. https://doi.org/10.33420/marife.436269