Dereli, M. V. (2014). Bedî’ İlminde Aks Sanatı ve Kur’an’dan Örnekler. Marife, 14(2), 9-24. https://doi.org/10.33420/marife.436786