Şentürk, M. (2014). Kur’ân’da Toplumsal Değişme Olgusu -Disiplinlerarası Bir Giriş Denemesi-. Marife, 14(2), 25-42. https://doi.org/10.33420/marife.436785