Sarıtaş, K. (2014). Gazzâlî’nin Akıl Tasavvurunun İbn Haldûn’da Yansıması Sorunu. Marife, 14(2), 43-62. https://doi.org/10.33420/marife.436793