Gündüz, T. (2014). Paylaşılan Praksis: Hayatı İnanç İnancı Hayatla Buluşturmak -Thomas Groome’ın Din Eğitimi Yaklaşımının Eleştirel Analizi-. Marife, 14(2), 85-105. https://doi.org/10.33420/marife.436784