Arpacı, M. (2014). Öğretmen ve Velilerin İDKAB Dersinde Değerler ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri -Diyarbakır Örneği-. Marife, 14(2), 107-121. https://doi.org/10.33420/marife.436794