İbiş, F. (2014). İnkârdaki İman: Kelime-i Tevhîdin İçkin Boyutu. Marife, 14(2), 137-157. https://doi.org/10.33420/marife.436782