Koyuncu, R. (2014). XI. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Toplantısı, 23-24 Mayıs 2014, Sakarya. Marife, 14(2), 193-198. https://doi.org/10.33420/marife.436790