Demir, R. (2014). Duhâ Suresi 7 ve İnşirah Suresi 2. Ayetler Bağlamında Nübüvvet Öncesi Hz. Peygamber’in İnancı. Marife, 14(3), 57-81. https://doi.org/10.33420/marife.436568