Yüksek, M. İsa. (2015). Müşkil Ayetler Bağlamında Zekeriya-Yahya Kıssası. Marife, 15(1), 67-86. https://doi.org/10.33420/marife.437074